Indkøbskurven er tom
I alt: 0,00 DKK

Service & Skadecenter salgs- og leveringsbetingelser

De ydelser, der leveres under disse betingelser, er leveret af Service & Skadecenter.
Service & Skadecenter er alene ansvarlig for udførelsen og kvaliteten.

Priser

Alle priser der er oplyst på www.rnn.airportcarcare.dk er inkl. moms.
Med mindre andet er aftalt, er det de priser, som er gyldige på tidspunktet for bestillingen, der gælder.

Ordre /bestilling

Kunden kan afgive en bestilling gennem forskellige kanaler. Forklaring omkring selve ydelsen og fremgangsmåde, kan ses på www.rnn.airportcarcare.dk

Levering af ydelsen

For at Service & Skadecenter kan overholde sine forpligtelser, er det et krav at kunden overholder de forretningsgange, der er omkring oplysninger om bilens placering i Bornholms Lufthavn, og at kunden afleverer sine nøgler. Samt at betalingen har fundet sted før påbegyndelsen af arbejdet.

Overholder kunden ikke disse retningslinjer, vil Service & Skadecenter ikke kunne udføre de aftalte ydelser.

Overholder Service & Skadecenter ikke sine forpligtelser omkring levering af den aftalte ydelse, eks. grundet forsinkelser, eller andet hvor ydelsen ikke er leveret, refunderer Service & Skadecenter forudbetalinger til kunden.

Bilpleje

Der tages forbehold for slutresultatet efter vask og støvsugning såfremt bilen er mere end normalt tilsmudset ud- eller indvendig. Det være sig f.eks. hundehår indvendig, og/eller asfaltpletter og langtids-siddende snavs udvendig.

Måtter/plastikbakker bliver banket og støvsuget, men ikke vasket og renset. 

For at opnå et tilfredsstillende resultat, er det vigtigt at bilerne er ryddet for affald, flasker, papir mm. Vi rydder ikke op i kundernes biler, da vi ikke skal vurdere hvad der er affald eller ej, og vi flytter ikke f.eks. solbriller, brændstofkort, p-billet mm. for at rengøre der hvor det ligger.

Autostole bliver IKKE afmonteret for at rengøre under denne. Afmonter selv autostolen og læg den f.eks. i bagagerummet.

Hvis din bil har brug for ekstra ordinær rengøring, kontakt os for en pris.

Betalingsbetingelser

Alle ydelser for Service & Skadecenters services betales i forbindelse med bestilling, og derved forud. Betaling sker med Dankort eller Kreditkort.

Fortrydelsesret

Kunden har fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens regler herom. Ønsker kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Service & Skadecenter have meddelelse omgående, og senest inden arbejdets start.

Forsikring på bilen i vores varetægt

Service & Skadecenter bærer risikoen for, og har en forsikring, der dækker skader på bilen i perioden fra Service
& Skadecenter, afhenter bilen på Bornholms Lufthavn og indtil til bilen atter er på parkeringsanlægget.

Mangler

Ved påbegyndelse af arbejdet vil bilen blive fotograferet, dvs. at evt. skader, fejl og mangler vil blive fotograferet
og opbevaret, således at evt. tvivl om årsagen til disse skader, fejl og manglers opståen kan bestemmes.
Service & Skadecenter har ansvaret for, at den ydelse, der leveres til kunden, lever op til normale forventninger.
Service & Skadecenter bestræber sig altid på at udføre ydelsen så optimalt som muligt. I det tilfælde hvor
kunden ikke er tilfreds med ydelsen, skal denne klage ske direkte til Service & Skadecenter, senest 7 dage fra kundens afhentning af bilen.

Dersom Service & Skadecenter er ansvarlig for skader på køretøjet, har kunden i tilfælde af et opstået tab, krav
på en erstatning på det dokumenterede tab, dog højst fakturaværdien. Service & Skadecenter er ikke ansvarlig
for løse værdigenstande og effekter, der måtte befinde sig i bilen. Det anbefales derfor, at løse værdigenstande
og effekter fjernes, inden bilnøgler overleveres.

Vi gemmer dine oplysninger.

Service & Skadecenter gemmer oplysninger som f.eks. e-mail adresse, telefon og bilens data mv. til brug for
dokumentation af den foretagne behandling.

Afhentning af bilen

Det aftales i forbindelse med bestillingen, hvilke tidspunkt bilen ønskes afhentet på. Nøglen afhentes i Bornholms Lufthavn.
Bilen vil så vidt muligt stå på samme parkeringsplads, som den blev sat på ved ankomst til Bornholms Lufthavn.

Ved afhentning af bilen vil vi bede om gyldigt billed-ID før nøglen overdrages, således at der er tryghed for, hvem
der modtager bilen.

Samarbejdspartnere

Service & Skadecenter samarbejder med Bornholms Lufthavn. Bornholms Lufthavn har intet ansvar
for de ydelser der leveres gennem Service & Skadecenter. Samarbejdet er alene baseret på fælles
markedsføring, samt at give kunden i Bornholms Lufthavn en positiv produktløsning i forbindelse med dennes
parkering.

Service & Skadecenter (CVR-nr. 37 56 05 96), Brovangen 2, 3720 Aakirkeby, Tlf.30 128 129
info@serviceogskadecenter.dk